Připomínky k emisním strategiím

20.10.2015 23:50

16. října 2015 proběhlo na MŽP veřejné projednání návrhu Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a návrhu Národního programu snižování emisí ČR na životní prostředí (viz avízo). Z neziskových organizací se ho zúčasnili zástupci Zeleného kruhu, Čistého nebe a zastoupil jsem také Zvonečník, z.s.

Celkově dané strategie ekologické organizace vítají a formulace strategických snah MŽP směrem ke snižování množství škodlivých emisí se cení. Za Zvonečník jsem nicméně uplatnil dvě připomínky ke strategii zlepšení kvality ovzduší 2020, konkrétně k příležitostem v dopravě na str. 70. První připomínka směřovala ke "Zpřísnění pravidelných i mobilních kontrol technického stavu vozidel." Nejde tu ani tak o přísnost kontrol, jako vůbec o jejich funkčnost. Kontrolám unikají, nebo prostými kouřovými kontrolami dokonce procházejí, automobily s vytlučenými filtry pevných částic (↑). Nepomohly by endoskopické kontroly výfuků a namátkové kontroly rovnou na silnicích? V Česku vytloukání filtrů některé zločinné autoservisy dokonce dosud inzerují na svých stránkách (↑) (↑) (↑) (↑), ačkoli se tak vozidlo stává technicky nezpůsobilé k provozu (podle zákona 56/2001 Sb. §37 odst. b). Nemohou inspekce postihovat klamavou reklamu a nelegální zásahy do povinného vybavení výfuků?

Druhá připomínka se týkala příležitosti "Přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici." Může MŽP říci, co zásadního by se zde mohlo změnit, když dosud je trend přesně opačný? Bohužel nic konkrétního s tím, že s emisním požadavkem by se mělo poprat Ministerstvo dopravy a navrhnout konkrétní opatření. Další vývoj budeme sledovat a směrem k Ministerstvu dopravy budeme směrovat například podněty (vzešlé z debaty k  dopravním kombinacím ) týkající se terminálů pro překládky kontejnerů mezi železnicí a kamiony. Ale také k potřebě změn poměrů využívání železnice dopravci, kdy autodopravci mohou bránit přesunu nákladní dopravy na železnici, protože přicházejí o část svého zisku.

Mgr. Jiří Jakl
předseda Zvonečník, z.s.

Vyhledávání